Списък на предоставяните услуги в ИМТ Пловдив от Терминали ЕАД
Приложение 1 - PDF
Информация за обслужващо железопътно съоръжение на ТЕРМИНАЛИ ЕАД
Приложение 19б - PDF