Интер Модален Терминал (ИМТ) Пловдив,  е първия в български интермодален терминал предназначен да обработва Интермодални Товарни Единици.

Интермодалният транспорт става все по-популярен като решение за логистични услуги. Той включва комбиниране на различни видове транспорт, за постигане на оптимални по отношение на сроковете и цените маршрути. В предложенията за транспорт Деламод България отделя голямо внимание на комбинации за интермодален транспорт, за да предложи на клиентите си най-добрите условия, срокове и цени.

ЛОГИЧНОТО РЕШЕНИЕ

Интермодалният транспорт, е логистичното решение на бъдещето. Най-малко два различни вида транспорт се комбинират, за да се създаде бърза, ефикасна и екологично разумна транспортна верига – без да се променя транспортният контейнер.Интермодаления терминал натоварва и разтоварва контейнери и ремаркета от и към влакове. Терминалът е напълно ограден и разполага с чакащо място за паркиране от 6500 м² за приблизително 14 камиона.