Ценова листа и условия за предоставяните услуги в ИМТ Пловдив
Приложение №2 - 2018 год. Анекс №1 към Приложение №2 Приложение №2 - 2019 год.